ZASTUPITELSTVO OBCE
Ing. Pavel Šubrt
povolání: důchodce
funkce: starosta
úsek kompetence: starosta
telefon: +420732740525
Jana Helclová
povolání: business analytik senior
funkce: místostarosta
úsek kompetence: místostarosta
telefon:
Václav Chrz
povolání: soukromý zemědělec
funkce: zastupitel a předseda finančního výboru
úsek kompetence: předseda finančního výboru
telefon: +420604781726
Marie Somrová
povolání: důchodce
funkce: zastupitel
úsek kompetence: zastupitel
telefon:
Ing. Jakub Dvořák
povolání: Strategic Buyer
funkce: zastupitel a předseda kontrolního výboru
úsek kompetence: předseda kontrolního výboru
telefon:

Kontrolní výbor:
předseda Ing. Jakub Dvořák
Finanční výbor:
předseda Václav Chrz