ÚŘEDNÍ DESKA

ZÁPISY A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZDE

ROZPOČTY OBCE ZDE

VYHLÁŠKY OBCE a VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY ZDE

GDPR Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Hradiště - kontakt
AKTUÁLNĚ:

Program a pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce Hradiště konané 25. října 2019
Místo: místní pohostinství; Čas 19:00 hod.
Jednání zastupitelstva obce je veřejné. Pozvánka a program ZDE

Vzhledem k poklesu úrovně znečištění již i pro řeku Berounku
rušíme doporučení nepoužívat povrchovou vodu na zalévání na zahradách, k napájení dobytka a ke koupání.

Z preventivních důvodů stále nedoporučujeme konzumaci ryb ulovených v řece Úhlavě a Berounce, včetně souvisejících toků,
dokud nebudou k dispozici výsledky rozborů odchycených ryb v řece Úhlavě, které prokáží či vyvrátí možnost vlivu na lidské zdraví.

Odbor životního prostředí
Krajský úřad Plzeňského kraje

POZOR! Havárie na Drnovém potoce, Úhlavě, Berounce

Z preventivních důvodů obyvatelům nedoporučujeme konzumaci ryb ulovených v řece Úhlavě a Berounce, zalévání touto vodou na zahradách, ani napájení dobytka.

Zároveň se nedoporučuje ani koupání.

Průběžné informace sledujte na stránkách Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ZPĚTNÉHO ODBĚRU
Dne 20. listopadu (středa) 2019 v 16:30 až 16:45 hod.
více ZDE

Zveřejnění záměru obce - koupě pozemků od "starousedlých" ZDE

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ZDE

Protokol o zkoušce vody ZDE

Oznámení o zahájení řízení ve věci ochrany přírody a krajiny ZDE

Program a pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce Hradiště konané 20. září 2019
Místo: místní pohostinství; Čas 19:00 hod.
ZDE

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy ZDE

Bezpečnostní desatero - chraňte domov i sebe ZDE

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě
a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ZDE

Odpověď na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů ZDE

Vážení občané, chalupáři a chataři,
žádáme vás o úhradu platby za komunální odpad 2019

UPOZORNĚNÍ! Poplatky na odpad 2019 ZDE

Otevření dvoru na odpad ZDE

Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Hradiště č. 2/2018,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více ZDE

VÝSTRAHA ČHMÚ SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Podrobněji zde

NAŘÍZENÍ Plzeňského kraje ze dne 24. 10. 2016,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Podrobněji zde

Závěrečný účet za rok 2018

Úvodní stránka

Příjmy

Výdaje

Financování

Majetek

Zúčtovací vztahy

Účty a fondy

Transfery

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Obce Hradiště

Podrobněji zde

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2018

Podrobněji zde

Vyvěšení záměru o pořízení Územního plánu obce Hradiště
ZDE podrobnosti

Výzva vlastníkům lesa
ZDE podrobnosti

Poučení pro držitele e-pasu

více ZDE

Poučení pro držitele občanského průkazu

více ZDE

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
Žádáte o zprostředkování kontaktu?
Od 1. 1. 2016 došlo ke zkvalitnění služby.


více ZDE

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?


více ZDE

Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách

více ZDE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy - vyvěšeno 7.4.2019 ZDE podrobnosti

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy č.2 ZDE podrobnosti

Oznámení o zveřenění dokumentů v elektronické podobě
a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ZDE

Výroční zpráva o činnosti obce Hradiště
v oblasti poskytování informací ZDE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ZDE

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ZDE

NÁVRH: Rozpočet Mikroregionu Radnicko pro rok 2019 ZDE

Schválený znak a prapor obce Hradiště ZDE

Informace o lékařské pohotovostní službě Plzeňského kraje ZDE
Přehled lékařské pohotovostní služby pro Hradiště informace ZDE

Ordinační hodiny gynekologické ambulance Radnice ZDE

UPOZORNĚNÍ POLICIE ČR na trestnou činnost na seniorech, kterou prověřují policisté na Rokycansku ZDE
VODA V OBCI

Protokol o zkoušce v měsíci 4/2019 - velký rozbor vody více informací ZDE

Protokol o zkoušce v měsíci 7/2018 - částečné rozbory vody více informací ZDE

OZNÁMENÍ o kvalitě vody v obci - voda obecního vodovodu - VYHOVUJE více informací ZDE

Protokol o zkoušce v měsíci 6/2018 - částečné rozbory vody více informací ZDE

Vodovodní řád obce Hradiště ZDE

Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu vodovodu obce Hradiště ZDE

Střednědobý (rozpočtový) výhled Mikroregionu Radnicko na roky 2019 - 2022 k zobrazení ZDE


Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
Základní školy a Mateřské školy Mlečice, příspěvkové organizace
smlouva k seznámení ZDE

Nařízení města Rokycany o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Zbirožsko
Nařízení města Rokycany č.3/2016


Závěrečný účet r. 2017
první část ZDE
druhá část ZDE

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2017

více informací ZDEVÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti obce Hradiště v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2017 ZDE