ÚŘEDNÍ DESKA

ZÁPISY A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZDE

ROZPOČTY OBCE ZDE

VYHLÁŠKY OBCE a VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY ZDE

GDPR Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Hradiště - kontakt
AKTUÁLNĚ:

VÝSTRAHA ČHMÚ SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Podrobněji zde

NAŘÍZENÍ Plzeňského kraje ze dne 24. 10. 2016,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Podrobněji zde

Závěrečný účet za rok 2018

Úvodní stránka

Příjmy

Výdaje

Financování

Majetek

Zúčtovací vztahy

Účty a fondy

Transfery

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Obce Hradiště

Podrobněji zde

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2018

Podrobněji zde

Vyvěšení záměru o pořízení Územního plánu obce Hradiště
ZDE podrobnosti

Výzva vlastníkům lesa
ZDE podrobnosti

Dne 3. června (pondělí) 2019 v 16:30 až 16:45 hodin - SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ZPĚTNÉHO ODBĚRU

podrobnosti ZDE

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. - 25. května 2019

Opis výsledků voleb do Evropského parlamentu v obci Hradiště

první část

druhá část

Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do Evropského parlamentu,
které se konají ve dnech 24. a 25. května 2019 více ZDE

Informace o 1. zasedání okrskové volební komise více ZDE

Jmenování členů okrskové volební komise více ZDE

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise více ZDE

Informace o počtu a sídle volebních okrsků více ZDE

OZNÁMENÍ o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci více ZDE

Vyhlášení voleb do Evropského parlamentu a stanovení dnů jejich konání na pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019 více ZDE

Poučení pro držitele e-pasu

více ZDE

Poučení pro držitele občanského průkazu

více ZDE

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
Žádáte o zprostředkování kontaktu?
Od 1. 1. 2016 došlo ke zkvalitnění služby.


více ZDE

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?


více ZDE

Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách

více ZDE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy - vyvěšeno 7.4.2019 ZDE podrobnosti

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy č.2 ZDE podrobnosti

Oznámení o zveřenění dokumentů v elektronické podobě
a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ZDE

Výroční zpráva o činnosti obce Hradiště
v oblasti poskytování informací ZDE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ZDE

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ZDE

NÁVRH: Rozpočet Mikroregionu Radnicko pro rok 2019 ZDE

Schválený znak a prapor obce Hradiště ZDE

Vážení občané, chalupáři a chataři,
žádáme vás o úhradu platby za komunální odpad 2019

UPOZORNĚNÍ! Poplatky na odpad 2019 ZDE

Otevření dvoru na odpad ZDE

Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Hradiště č. 2/2018,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více ZDE

Informace o lékařské pohotovostní službě Plzeňského kraje ZDE
Přehled lékařské pohotovostní služby pro Hradiště informace ZDE

Ordinační hodiny gynekologické ambulance Radnice ZDE

UPOZORNĚNÍ POLICIE ČR na trestnou činnost na seniorech, kterou prověřují policisté na Rokycansku ZDE
VODA V OBCI

Protokol o zkoušce v měsíci 4/2019 - velký rozbor vody více informací ZDE

Protokol o zkoušce v měsíci 7/2018 - částečné rozbory vody více informací ZDE

OZNÁMENÍ o kvalitě vody v obci - voda obecního vodovodu - VYHOVUJE více informací ZDE

Protokol o zkoušce v měsíci 6/2018 - částečné rozbory vody více informací ZDE

Vodovodní řád obce Hradiště ZDE

Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu vodovodu obce Hradiště ZDE

Střednědobý (rozpočtový) výhled Mikroregionu Radnicko na roky 2019 - 2022 k zobrazení ZDE


Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
Základní školy a Mateřské školy Mlečice, příspěvkové organizace
smlouva k seznámení ZDE

Nařízení města Rokycany o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Zbirožsko
Nařízení města Rokycany č.3/2016


Závěrečný účet r. 2017
první část ZDE
druhá část ZDE

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2017

více informací ZDEVÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti obce Hradiště v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2017 ZDE