HISTORIE OBCE
Původní hradiště zde zkoumali Matyáš rytíř Kalina z Jäthensteinu a farář Václav Krolmus, nalezli však je zbytky nádob, kosti a zvířecí zuby. Osídlení oblasti je jistě starší, což dokládají nalezené duhovky a v roce 1996 mušlovitý statér – vůbec nejtěžší keltská mince ražená ve 2. – 1. století před narozením Krista na našem území. Nicméně poprvé je obec zmiňována v roce 1318 díky jakémusi Markvartovi z Hradiště.

Hradiště se může pochlubit druhou nejstarší kronikou vedenou na území okresu Rokycany, kterou začal psát zdejší rychtář v roce 1834.